İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ertürk hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin; İş sözleşmeleri, ihtarname, kıdem, ihbar, fazla çalışma ücret alacakları, maaş alacakları, yıllık izin alacakları, işe iade, işten çıkarma davaları, işyeri güvenliği denetimi, sendikal sorunlar, işçi ve işveren hakları, usulsüz fesih, fesih hakkının kötüye kullanılmasının yaptırımları, sendikal tazminat nedir, iş akdinin sona ermesi, iş denetimi ve kurumsal yaptırımlar başta olmak üzere hukuk büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İŞÇİ ALACAĞI İHTARNAME ÖRNEĞİ
İhtarname örneğini indir.