Miras Hukuku

Ertürk hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin; yasal mirasçılık, evlat edilenin yasal mirastaki yeri, miras davaları, miras sözleşmeleri, mirasçılıktan çıkarma işlemleri, vasiyet, mirasçı atama, vasiyeti yerine getirme, iptal davası, tenkis davası, miras paylaşımı, mirasın reddi, aile vakıfları başlıca olmak üzere hukuk büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.